การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

24 ต.ค 2560 ลงพื้นที่หมู่ที่ 6-7 เพื่อสอบถามความต้องการถังขยะของคนในชุมชน ว่ามีความต้องการถังขยะหรือไม่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)