การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 59)

18  ตุลาคม 2560

ทำดอกไม้จันทน์ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)