บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่66 วันที่20 ตุลาคม 2560

    วันนี้เราได้ไปดูกลุ่มของปุ๋ยหมักซึ่งครบวันที่จะต้องกลับปุ๋ยหลังจากหมักกองไว้ตั้งแต่วันแรกพอเสร็จแล้วก็มาช่วยกันปลูก ต้นดาวเรืองใส่กระถางเพื่อนำไปวางไว้ที่หน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อแสดงถึงการทำความดีเพื่อพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่๙ ของคนไทยทั้งประเทศค่ะ


       (กลับปุ๋ยหมักให้เข้ากัน)


     (ช่วยกันปลูก ต้นดาวเรือง)


      (นำ ต้นดาวเรืองที่ปลูกใส่กระถางมาไว้ที่หน้าศูนย์ให้สวยงาม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)