กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (วันที่20-10-2560)

กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ

    วันที่ 20  ตุลาคม 60  ข้าพเจ้าและเพื่อนที่ร่วมกันจัดทำโครงการได้ลงชุมชนเพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์รับสมัครชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้เราจะพิจารณาจากผู้ที่มีความสนใจและที่บ้านทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวในเบื้องต้น  ในวันนี้พวกเราได้ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ  10  ท่านที่ได้ลงชื่อไว้เนื่องจากในช่วงวันจันทร์-ศุกร์  ชาวบ้านจะออกไปทำงานนอกบ้านบ้าง  ลงทุ่งนาบ้างแต่พวกเราก็ไม่ท้อค่อยๆสำรวจตามล่าหากลุ่มเป้าหมายต่อไป  ข้าพเจ้าและเพื่อนปั่นจักรยานรอบชุมชนและได้ผ่านไปทาง  เจดีย์โคกเศรษฐีซึ่งพวกเราได้ปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ  เราจึงแวะเข้าไปดูผลงานที่ทำร่วมกับชุมชน  ปรากฏว่าต้นดาวเรืองโตขึ้นมากออกดอกสวยงามสีเหลืองอร่ามเต็มทุ่งและไปพบคนในชุมชนกำลังใช้ไม้ดามต้นดาวเรืองที่หักและงอ พวกเราจึงเข้าไปช่วยและได้เห็นถึงความเอาใจใส่ของคนในชุมชน  มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นว่าทำเพื่อพ่อ  ได้ยินอย่างนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากและได้ลุยช่วยชาวบ้านเต็มกำลัง


  ภาพที่ 1-2 กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ (20-10-2560:เวลา 9.00-14.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)