88-การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงบ้านป่งแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในโครงการวิจัยถั่วทีป ถั่วแดน R&D 20/10/60ความเห็น (0)