การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ปลูกต้นดาวเรือง ทำสวนหน้าศูนย์

ปลูกต้นดาวเรือง

ทำสวนหน้าศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)