การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 17 ตุลาคม 2560


ช่วยปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อหลวง

เอาต้นดาวเรืองลงรถ

ปลูกต้นดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)