การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 54)

11 ตุลาคม 2560

จิตอาสาร่วมใจกันมาทำดอกไม้จันทน์ที่ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)