การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 16 ตุลาคม 2560


ขนดิน จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

ขนดินจัดทำสวน

ขนดินทำสวน

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)