การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่12 ตุลาคม 2560

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ๑ปี วันสรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ใส่บาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธี

ทำการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง

ศึกษาการฟักไข่ ของไก่ไข่ภายในศูนย์การเรียนรู้

ช่วยงานกับทางวัดตาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)