ครั้งที่ 51

วันที่ 12 ตุลาคม 

ออกพื้นที่ไปบ้านผู็ยากไร้และตัดดอกดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)