สมัครบล็อก ได้สอบถามวันเพ็ญในการสร้างบล็อก ในสัปดาห์ที่2 หาข่าว ตั้งชื่อกลุ่ม