การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 53)

10 ตุลาคม 2560

ออกกำลังกายยามเช้า

วิทยากรให้ความรู้ทางด้านความงาม

รับประทานอาหารกลางวัน และ เตรียมเดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)