การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 51)

วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560

พิธีรับของพระราชทานจากรัชกาลที่10

แจกป้ายชื่อแก่อาสาสมัครประเภทดอกไม้จันทน์

รอรับของพระราชทานจากรัชกาลที่10

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)