วิธีขอดเกล็ดปลา ถ้าไม่ต้องการให้เกล็ดปลาเลอะเทอะ ให้ใช้ถงพลาสติกใบใหญ่ใส่ปลา แล้วขอดเกล็ดปลาในถุง เกล็ดจะไม่กระเด็นเปรอะเปื้อน สามารถมองเห็นปลาในถุงด้วย แล้วทำให้กลิ่นคาวปลาน้อยลง