ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 45

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

วันนี้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปที่ อบต.เจ็ดริ้วเพื่อไปหาพี่หัสดีและได้พูดคุยกันเรื่องการทำโครงการและเสนอโครงการเป็นยังไงบ้าง จากนั้นได้ช่วยคุณหมอติดสติ๊กเกอร์และเขียนวันเดือนปีหมดอายุบนเครื่องมือและอุปการณ์ทางการแพทย์ที่นึ่งแล้ว และได้ลงชุมชนเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่2 อีกครั้งซึ่งไปกับหมออนามัยเจ้ดริ้วและพี่อสม. ในชุมชนค่ะ ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน เป็นต้นค่ะ และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน เช่น ฝรั่ง องุ่น มะพร้าวและบ่อกุ้ง บ่อปลานะค่ะ                                                 นั่งพูดคุยกับพี่หัสดี (พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม)                                                    จดบันทึกข้อมูลของคุณยายนะค่ะ                                             กำลังตรวจวัดความดันให้กับคุณยายนะค่ะ                                                      ตรวจความดันให้กับคุณยายนะค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)