๑๐. แนวทางการศึกษาศาสตร์พระราชา..สู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บทเพลงพระราชนิพนธ์..ช่วยกล่อมเกลาจิตสำนึกและความรู้สึกนึกคิด เป็นพื้นฐานสำคัญ..ของการอ่านและการใช้ภาษาที่สวยงาม ตลอดจนมีความไพเราะยิ่งนัก..

        ในยามที่พสกนิกรชาวไทย คลายทุกข์โศก..แล้วหันมาประกอบคุณงามความดี ถวายพ่อหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย..ทรงทุ่มเท..ด้วยพระปรีชาสามารถ ตลอด ๗๐ ปี กว่า ๔,๐๐๐ โครงการ...

        ด้วยซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์..พสกนิกรชาวไทย..ต่างพร้อมใจกัน..ศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่และปฏิบัติ..ตามศาสตร์พระราชา..ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

        ทุกคนต่างมีเป้าหมาย..ที่จะก้าวเดินไปตามศักยภาพและบริบท..ที่ควรจะเป็น ต่างกันไปตามแต่..ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ..แต่ทุกเส้นทาง ณ เวลานี้ และบนผืนแผ่นดินไทยนี้..ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะเดินตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ..

        ผมยึดมั่น..และปฏิบัติการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..มาอย่างยาวนาน อันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้าราชการครู ที่เทิดไท้องค์กษัตริย์ผู้เป็น “ครูของแผ่นดิน”  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้...

        วันนี้..ผมขอบันทึกความทรงจำ..ที่จะทำงานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยแรงบันดาลใจอันล้นเหลือ พร้อมที่จะลุยเต็มสูบ..ผมจะเริ่มที่โรงเรียน..ที่ห้องเรียนของผม..

        ผมจะสอนเพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียนทุกชั้น..สอนทั้งดนตรีและการขับร้อง..หลังจากสอนเพลง..ใกล้รุ่ง..ให้นักเรียนชั้น ป.๕ – ๖ มาแล้ว..

        บทเพลงพระราชนิพนธ์..ช่วยกล่อมเกลาจิตสำนึกและความรู้สึกนึกคิด เป็นพื้นฐานสำคัญ..ของการอ่านและการใช้ภาษาที่สวยงาม ตลอดจนมีความไพเราะยิ่งนัก..

        ผมกับนักเรียน..จะช่วยกันปลูกต้นไม้ ริมถนนหน้าโรงเรียน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ด้วยต้นไม้ที่ให้ร่มเงา จำนวน ๕๐ ต้น ภายในเดือนนี้..เพื่อให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้..ในอนาคต

        ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  หรือ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ผมจะให้นักเรียนทุกคน ดูภาพยนตร์สารคดี เทิดพระเกียรติ และดูวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง..เพื่อศึกษาให้เข้าใจ ให้เข้าถึงอย่างถ่องแท้ ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์..

        ที่สำคัญที่สุด..ผมทำได้แล้ว และผมจะทำต่อไป..นั่นคือ..การเดินทางตามรอยโครงการพระราชดำริ..ที่ผมเริ่มที่โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี..เดือนตุลาคมนี้ ผมจะไปให้ได้ ๒ สถานที่ หรือ ๒โครงการ..นั่นคือ..โครงการห้วยองคต อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี...

        อีกที่หนึ่ง เป็นโครงการในฝันของผมก็ว่าได้..คือ..โครงการพระราชดำริที่วังกะเจ้า จ.สมุทรปราการ..ผมจะไปสัมผัสธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ไกลกรุงเทพ..

        นี่คือ..แนวทางการศึกษาศาสตร์พระราชาทั้งหมดทั้งมวล ของผม... ในเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..ครับ

ชยันต์  เพชรศรีจันทร์

๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินกับโครงการพระราชดำริความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

638511

เขียน

04 Oct 2017 @ 21:23
()

แก้ไข

12 Feb 2018 @ 10:31
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก