วันที่ 26/11/49 อาจารย์สอนการลงโปรแกรม เช่น Mindmap5.0, Swishmax, Moho และได้สอนโปรแกรมSwishmax ให้ทำการแนะนำตัว