บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่49 วันที่ 25 กันยายน2560

วันนี้เวลา 09.00น.มีคคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน40คนได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและความเผ็นผู้นำของคนในหมู่บ้าน บ่อมะกรูดและได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในระหว่างฝึกงานพอเสร็จงานช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่าย อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริได้เข้ามานิเทศน์กลุ่มของนักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชน     (ลุงธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยาเสพติดของบ้านบ่อมะกรูด)


      (ถ่ายรูปร่วมกับคณะศึกษาดูงาน)      (อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ มานิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์หน่วยที่3)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)