การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 34

  วันนี้ได้ทำงานเพาเวอร์พ้อยเตรียมนำเสนอโครงการของกลุ่มตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)