ได้เข้าไปอ่านบันทึกของ"คุณจักริน" ที่ตัวเอง มักจะเรียกอย่างคุ้นปากว่า พี่จัก ซะมากกว่าจะเรียกชื่อเต็มๆทั้งๆที่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่หากจะเรียกชื่อเต็ม เหมือนไม่คุ้นเคยยังไงไม่ทราบได้ ซึ่งพี่จักได้บันทึกเกี่ยวกับ "บทบาทของผู้บริหารและพนักงาน" ทำให้เกิดความคิดอยากจะต่อยอดขึ้นมา เลยขอเสนอรูปแบบของหัวหน้าที่ดี ในความคิดดูบ้าง

  • หัวหน้าที่ดีต้อง...มีลูกน้องที่ดี
  • หัวหน้าที่ดีต้อง...มีลูกน้องที่เก่ง(คนเก่งไม่หนี)
  • หัวหน้าที่ดีต้อง...มีลูกน้องที่ทำงานให้ในวันหยุดยาวๆโดยไม่ขอค่าล่วงเวลา
  • หัวหน้าที่ดีควร.....เคยเป็นลูกน้องที่ดี
  • หัวหน้าที่ดีควร.....เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

และที่สำคัญ หัวหน้าที่ดีต้องมีการควบคุมภายในที่ดีค่ะ   ^_^