สิทธิที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ⛅

สิทธิที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ  เช่น  เมื่อบุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นจะโอนกรรมสิทธิ์ตกทอดไปยังทายาทของผู้ตายทันที  เหตุนี้เป็นผลทำให้ทายาทได้รับสิทธ์ในทรัพย์มรดกมาจากการตายของเจ้าของมรดกตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็น  นิติกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMPPREPความเห็น (0)