ประเภทของทรัพย์สิน⚓?

ประเภทของทรัพย์สิน
                ทรัพย์สินที่สำคัญมี  2  ประเภท  คือ  สังหาริมทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์
                1.  สังหาริมทรัพย์  ได้แก่  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  รถยนต์  แรงธรรมชาติที่มีราคา  เช่น  กระแสไฟฟ้า  พลังน้ำตก  พลังไอน้ำ  และสิทธิในสังหาริมทรัพย์  เช่น  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เป็นต้น
                2.  อสังหาริมทรัพย์  ได้แก่  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้  เช่น  ที่ดิน  ทรัพย์ที่ติดอยู่กับดิน  เช่น  สิ่งปลูกสร้าง  ไม้ยืนต้น  ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับดิน  เช่น  กรวด  ทราย  และแร่ธาตุในดิน  รวมทั้งสิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ในที่ดิน  เช่น  สิทธิครอบครองที่ดิน  สิทธิอาศัย  เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMPPREPความเห็น (0)