ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 15 กันยายน 2560

มีการประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง เลี้ยงอาหารพร้อมทั้งแนะนำการเสนอสินค้าต่างๆของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)