หลังจากวันงาน 70 ปี สวนสุนันทา ต่างคนต่างก็มีงานที่ต้องทำ และได้รับรู้ถึงวิธีการจัดสัมมนามาบ้างพอสมควร เมื่อเข้าเรียนในสัปดาห์แระ มีการเข้าใจผิดเรื่องเวลากับอาจารย์ประไพเล็กน้อย เนื่องจากในใบคอร์สซิลิบัส ที่ให้มาในสัปดาห์แรก เขียนไว้ว่า ให้เริ่มเรียนตอน 9.00 น. แต่ก็มีเขียนเริ่มเรียนตอน 8.00 น. ด้วย ทำให้พวกเราตัดสินใจ(กันเอง)ว่า...จะมาเรียนตอน 9.00 น. ทำให้อาจารย์ประไพ ต้องมารอ เป็นการเสียมารยาทมาก และเป็นการกระทำที่นักศึกษาไม่ควรกระทำ ความจริงน่าจะบอกให้ท่านทราบก่อนหน้านี้ ในเมื่อเรื่องมันเกิดแล้ว สิ่งที่น่าจะทำได้ ก็คือการกล่าวคำขอโทษกับอาจารย์คะ

    เมื่อเริ่มเรียน อาจารย์ได้แจกเอกสาร 2 ชุด ดังนี้
1. เอกสารชุดที่ 1 สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา
2. เอกสารชุดที่ 2 รูปแบบการจัดสัมมนา
หลังจากนั้น อาจารย์ประไพ ได้ให้แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน และให้อ่านภายในเอกสาร และสรุปข้อมูลออกมาเป็น Mind Map โดยใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้น ได้พูดเกี่ยวกับปัญหาของห้องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนว่าจะต้องมีการเพิ่มวิชาเรียน ทำให้ต้องหยุดพูดเรื่องเกี่ยวกับวิชาสัมมนาและเลื่อนการอธิบาย Mind Map ไปเป็นสัปดาห์ถัดไป...