v บุญปิดทอง-ฝังลูกนิมิต v

 

          ช่วงปลายปีและต่อต้นปี      โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน  เป็นช่วง การปิดทองฝังลูกนิมิต ของวัดต่าง ๆ ที่มีโบสถ์ใหม่ 

` ลูกนิมิต   - เป็นลูกลักษณะกลมทำด้วยหิน ใช้ฝังไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหน   เป็นการกำหนดเขตพัทธสีมาของแต่ละวัด ที่เรียกว่า   อุโบสถ ` อุโบสถ ( โบสถ์ )   - เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญของสงฆ์ ( สังฆกรรม )   เช่น พิธีสวดพระปาติโมกข์ ( ทำทุกขึ้นหรือแรม 14  และ 15 ค่ำ )    พิธีสวดญัติบวชพระ ฯลฯ   ` สิ่งที่ฝังพร้อมกับลูกนิมิต    โดยทั่วไปลูกนิมิตมีทั้งหมด   9  ลูก   ( รอบโบสถ์   8  ลูก )    นิมิตลูกเอกฝังตรงใจกลางโบสถ์ หน้าพระประธาน    พร้อมกับ   สิ่งมงคล สิ่งมงคล 7 อย่าง

1) ดอกไม้     

-  แสดงถึงความสวยงาม                 

-  เกิดทุกชาติจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี สวยงาม

2) ธูป    -  แสดงถึงการเคารพบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า       

-  เกิดชาติใดจะได้พบหรือใกล้พระพุทธเจ้า

3) เทียน   -  แสดงถึงการเคารพบูชาพระธรรมที่ให้ แสงสว่าง ทางปัญญาแก่มวลมนุษยชาติ

-  เกิดชาติใดจะได้มีปัญญา รู้ธรรม

4) เข็ม    -  สัญลักษณ์แห่งความแหลมคม                  

-  เกิดชาติใดจะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด

5) ด้าย      -  สัญลักษณ์แห่งความยืดยาว               

-  เกิดชาติใดจะเป็นคนที่มีอายุยืนยาว   ไม่มีโรคภัย

6) แผ่นทองคำ  - แสดงถึงสิ่งมีคุณค่า สวยงาม เมื่อมาปิดลูกนิมิต          

- เกิดชาติใดจะเป็นคนมีเกียรติยศสูง มีชื่อเสียง

7) สมุด ดินสอ   - สัญลักษณ์แห่งการจดจำ          

-  เกิดชาติใดจะเป็นคนมีสติปัญญาความทรงจำดี  

ที่มา   -  คมชัดลึก   15 มกราคม 2547