วันนี้ 27/11/49 อาจารย์เข้ามาสั่งงานให้ทำ web-blog ส่งท้ายคาบ ได้เริ่มสร้างเว็บบล็อก สับสนพอสมควร แต่ก็ดี ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปอีกขั้น web-blog คือ ไดอารีแห่งความรู้ เป็นบริการหนึ่งของเว็บไซต์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีพื้นที่ส่วนตัว ในการสร้างสรรค์งานเขียนต่างๆ ของตนเองอย่างอิสระ ทั้งบอกเล่าเรื่องส่วนตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน แบ่งปันข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารต่างๆ ตามแต่ที่ผู้ใช้บริการแต่ละท่านต้องการ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ web blog Q: web blog ต่างกับ ไดอารี่ออนไลน์ อย่างไร A: ไดอารี่ออนไลน์ถือเป็นเว็บ Blog ชนิดหนึ่ง โดยมีข้อจำกัดมากกว่าในเรื่องระยะเวลาในการเขียน กล่าวคือ ไดอารี่ออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่จะเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนั้นๆ เขียนเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน ในขณะที่เว็บ Blog สามารถเขียนสิ่งต่างๆ ได้กว้างกว่า หลากหลายกว่า และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา Q: รูปแบบของ Blog ที่มี 2 แบบ คือ Private กับ Public แตกต่างกันอย่างไร A: ในการสร้าง Group แต่ละ Group นั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่า ต้องการให้คนทั่วไปเห็นข้อความใน Group นั้นๆ ที่ท่านสร้างหรือไม่ โดยหากเจ้าของ Blog กำหนดให้ Blog เป็นแบบ Public คนทั่วไปก็จะสามารถเข้าเยี่ยมชม Group นั้นใน Blog ของท่านได้ ในขณะที่ถ้าท่านเลือกแบบ Private คนที่จะสามารถเข้าใน Group นั้นของท่านได้ จะต้องใช้ password ที่ท่านเป็นคนกำหนดขึ้น เป็นรหัสผ่านในการเข้าชม