หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 28 วันนี้ 5 กันยายน 2017

     วันนี้กลุ่มของผมได้ทำการสับตะไคร้ ที่ป้าตรงตัดจากสวนมาให้ ทำให้ได้น้ำหนัก 20 กิโล ตามที่กรมสาธารณสุขได้สั่งไว้ พอทำตะไคร้เสร็จแล้วก็นั่งขีดเส้นและปักผ้าสไบมอญต่อในส่วนที่ยังทำการปักไม่เสร็จ

ภาพระหว่างการสับตะไคร้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)