หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 27 วันที่ 4 กันยายน 2017

      วันนี้กลุ่มของผมได้ทำการสับตะไคร้ต่อจากเดิมนะครับ เพราะที่ได้ทำการสับไว้ในวันก่อนๆนั้นตากแห้งแล้วยังไม่ถึง 20 กิโล ครับ
ภาพระหว่างการสับตะไคร้ครับ


ภาพระหว่างการสับตะไคร้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)