ศูนย์การเรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 9 กันยายน 2560)

เช้าการฝึกงานของวันที่ 9 ช่วยกันแพ็คขนมเก็บของจัดของในห้องแพ้คข้าวใหม่เพื่อรอต้อนรับคณะดูงานที่จะมาดูงานในวันที่ 10 กันยายน

และเก็บทำความสะอาดบริเวณที่ทำครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อต้อนรับคณะดูงานที่เป็นชาวต่างชาติและจะมีการทำอาหารด้วยตนเอง

และร่วมกันตำส้มตำ ปั่นจักรยานตามหมุ่บ้านและเยี่ยมชนบ้านกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มพริกเเกง กลุ่มใส้เดือนดิน กลุ่มทอผ้า

                                                                        ช่วยกันแพ็คขนม


                                           ช่วยกันเรียงต้นดาวเรืองให้เป็นระเบียบ


                                                          เก็บของทำความสะอาดให้เป็นระเบียบ

จบการฝึกงานของวันที่ 9 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)