การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

7  กันยายน  2560 

จัดเตรียมสถานที่ไห้กับทาง อบต. จะมีการจัดโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)