การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

5  กันยายน  2560

จัดเอกสารหรือข้อมูลชุมชนไห้กับทางสำนักงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)