เข็มเหลืองแดง...ดอกไม้ไม่เคยขาดทุกวันพระ ปักแจกันทนนานมากกว่าสัปดาห์

เข็มเหลืองแดง  สองพันธ์ุสองสี พุ่มเริ่มใหญ่ขึ้น ทั้งสองสีจะเป็นดอกไม้ที่จะตัดนำไปบูชาพระทุกวันพระมิได้ขาด มีดอกให้นำไปบูชาพระได้ตลอดปีมิได้มีประท้วงแบบดอกไม้พันธ์ุอื่น ๆ ยิ่งมีหลายคนหลายท่านมาขอไปบูชาแต่ละวันพระคราวละหลายช่อก็ตาม มันจะออกดอกมาเพียงพอทุกวันพระเสมอ เสมือนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ไปวัดทุกวันพระ   ไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อดอกไม้ที่สดใสเพราะสารพิษไปบูชาพระ...ขอบพระคุณคุณพ่อที่ได้นำพันธ์ุมาลงไว้หน้าบ้านเมือ ๑๖ ปีที่ล่วงเลยมา  ก่อนที่ท่านจากไป..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)