การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( วันที่ 8 กันยายน 2560 )

   วันนี้มีการเตรียมแปลงผัก ด้วยการพรวนดินและนำแกลบและขี้เถ้าแกลบมาใส่ในแปลงแล้วเคล้าให้เข้ากันกับดินและเกลี่ยดินให้เสมอกัน

 เสร็จแล้วจึงรดน้ำให้ชุ่มและนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับน้ำปริมาณ 100 ลิตรและนำน้ำหมักผลไม้ที่ทำมาจากกากน้ำตาล 1 กิโลกรัมและเศษผลไม้ 3 กิโลกรัมผสมลงไป แล้วนำไปรดดินในแปลงผักแล้วปล่อยไว้ประมาณ 3-4 วัน เพื่อปรับสภาพดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)