ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 30

วันที่ 7 กันยายน 2560

วันนี้กลุ่มดิฉันได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านชาวบ้าน ครั้งที่ 2 ต่อจากเมื่อวานที่ลงตรวจไปแล้ว 12 หลังคาเรือน และวันนี้ตรวจเพิ่มอีก 19 หลังคาเรือนไปกับทางสาธารณสุข เป็นการลงพื้นที่แบบเมื่อวานโดยสำรวจชุมชน และตรวจเบาหวานและความดันให้กับชาวบ้านเหมือนเดิม และวันนี้ได้มีการมีการศึกษาการชำต้นองุ่นของชาวบ้านและฟาร์มพันธุ์ไม้ต่างๆ หลังจากทีได้ทำการลงสำรวจชุมชเสร็จแล้วก็กลับไปที่ศูนย์ไปทำการตัดใบเตยเอาเฉพาะโคนรากเพื่อที่จำนำรากใบเตยมาทำเป็นยาสมุนไพรไว้รักษาโรคร้อนใน โรคท้องอืด

                                             รูปภาพรวมของบ้านแต่ละหลังที่ลงไปสำรวจ


                                               รูปภาพรวมของบ้านแต่ละหลังที่ลงไปสำรวจ


                                        รูปภาพรวมของบ้านแต่ละหลังที่ลงไปสำรวจ


                                             รูปภาพรวมของบ้านแต่ละหลังที่ลงไปสำรวจ


                                                                 รูปฟาร์มพันธุ์ไม้


                                                            รูปต้นองุ่นที่ทำการปักชำแล้ว


                                    รูปตาของต้นองุ่นที่ถูกปาดตาออกมาเพื่อจะทำการตอน


                                 รูปลักษณะของกิ่งและใบของต้นองุ่นเพื่อที่จะทำการตอน


                                                              รูปโคนรากใบเตยมี่ตัดมา


                                                รูปโคนรากใบเตยที่หั่นแล้วและนำไปตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)