ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6-7 กันยายน 2560)

วันที่ 6 เราเดินทางไปที่ อบต.หนองชุมพล ไปร่วมกับอาจารย์ทัศนีย์ ที่ไปเป็นวิทยากรค่ะ

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง บึงปรีดารีสอร์ทค่ะไปพักผ่อนเป็นเวลา 1 คืน

วันที่ 7 เราเดินทางกลับก่อนกลับเราแวะบ้านพี่นิน ก่อนค่ะไปพูดคุยเยี่ยมเยียนค่ะ

เสร็จแล้วเราจึงเดินทางต่อไปยัง อบจ.ราชบุรีไปลงชื่อทำจิตอาสากันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)