หน่วยฝึกประสบการณ์การวิชาชีพที่ 6 ศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 31 สิงหาคม 2560
วันนี้ประมาณ 07.00 - 07.30 น. พวกเรานักศึกฝึกงานวิชาชีพหน่วยที่ 6 ได้เดินทางจากสถานที่พัก ไปถึงศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก  08.30 น.และเวลา 08.50 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้ขุดหลุดข้างบ่อน้ำ เพื่อนำเสาปูนซีเมนไปปักและนำป้ายของโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ที่ทำเสร็จแล้วมาติดและบอกบริเวณของรั้วผักที่พวกเราจัดทำขึ้นมา จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 - 13.30 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานวิชาชีพหน่วยที่ 6 ได้เดินทางไปบ้านของ ผอ.วิตศรุต เป็น ผอ.การท่องเที่ยว และเป็นหัวหน้าโครงการการปลูกข้าวนาการ์ตูนและได้จัดสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชนได้มารับชมและศึกษาดูงานและยังให้ชาวบ้านได้นำสินค้าท้องถิ่นมาขายเป็นรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย พวกเราให้ร่วมมือกับ ที่แชมป์และท่าน ผอ.วิตศรุจ เพื่อทำโครงการนี้ขึ้นมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)