บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 34 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560

   วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น.ทางคณะนักศึกษาได้พากันไปร่วมงานโครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" ณ สัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นำทีมโดย ผู้ใหญ่ สุวรรณ สีนาค ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสาการประพฤติปฏิบัติดีที่จัดทำขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ และเวลา9.30 น.ท่านนายใหญ่และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ของเทศบาลบ้านฆ้อง ได้เดินทางมาเปิดพิธีและได้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนไตยและได้พาพวดฝกเราหมูคณะทั้งหลายกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระฉายยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯจากนั้น ท่านนายใหญ่ก็ได้แนะนำตัวเองและทำความรู้จักสร้างสัมพันธภาพต่อประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ และในเวลาต่อมาประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมโครงการและเหล่านักศึกษาก็ได้แยกย้ายกันทำความสะอาดบริเวณ วัด บ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เช่น กวาดลานวัด เก็บขยะ เผาขยะ ล้างห้องน้ำและอื่นๆ และเมื่อทำกิจกรรมเสร็จก็ได้พักรับประทานอาหารกลางและขนมหวาน ผลไม้ ได้แก้ ก๋วยจั๊บ ลอดช่องและฝรั่งและเมื่อรับทานเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับ 

ป้ายโครงการ เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา

คณะนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ถ่ายกับท่านนายใหญ่ (คสช.)

คณะนักศึกษาช่วยกันเก็บขยะบริเวณวัดบ้านฆ้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)