การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 กันยายน 2560

หว่านเมล็ดปอเทือง อ.พี่เลี้ยงเรียกประชุม

หว่านเมล็ดปอเทืองหว่านเมล็ดปอเทือง

อ.พี่เลี้ยงเรียกประชุม

อ.พี่เลี้ยงเรียกประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)