ครั้งที่ 31 (6 กันยายน 2560)

          วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำ เนื่องจากวันนี้มีงานค่อนข้างหลากหลายอย่าง ตั้งแต่เช้าก็เริ่มทำงานกันเลย เรามาลงชื่อเข้าทำงานกันตั้งแต่ 8.30 น. ก็เคลียงานคีย์ต่างๆให้เรียบร้อย

             จนเวลลา ประมาณ 10.00น. ถึง 14.00 น. เราออกไปเก็บแบบสอบถามในภาระหน้าที่ของศูนย์ฝึก ไปหลากหลายที่มากๆทั้ง ที่ตลาดบน - ตลาดล่าง ตลาดโอเดี้ยน รวมทั้งในเขตอาชีวะ หลายๆคนค่อนข้างให้ความร่วมมือดีมาก แต่บางคนก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน วันนี้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาของเทศบาลโดยเลือกที่บุคคลที่อาศัยอยู่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล จนเรียบร้อยก็กลับมาที่ศูนย์ฝึกเพื่อทำงาน ต่อ จัดเตรียมงาน ต่อเนื่องจาก พรุ่งนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ตลาดปันสุขของพวกเรามาขายร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยด้วย วันนี้งานหลักๆไม่รวมเล็กๆน้อยๆก็มีเท่านี้ 18.00น.เราจึงแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน

                                 ภาพขณะเตรียมงานภาพถ่ายโดย: น.ส ชริญาแก้วบัวดี

                             ภาพขณะเก็บแบบสอบถามภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

                                          ภาพขณะเตรียมงานภาพถ่ายโดย: น.ส ชริญาแก้วบัวดี

                              ภาพขณะเตรียมงานภาพถ่ายโดย: น.ส ชริญาแก้วบัวดี

                       ภาพขณะเก็บแบบสอบถามภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)