การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 26

วันนี้ได้ทำการยกไข่ไก่จำนวน 200 กล่องมาจัดเก็บไว้ที่ อบต โพรงมะเดื่อ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมการประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ


และได้ทำการทำความสะอาดอาคารประชุมที่ อบต โพรงมะเดื่อ


และได้ทำการจัดเรียงเก้าอี้เช็ดเก้าอี้เพื่อไว้ทำการประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในวันพรุ่งนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)