การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 1 กันยายน 2560

ครูพี่เลี้ยงสอนวิธีการเลี้ยงหนอนนก เพื่อสามารถต่อยอดนำมาทำเป็นอาชีพเพื่อนรายได้เสริมแก่ชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)