ฝึกงานวันที่26

วันพุทธที่6ก.ย.2560 ได้ไปตั้งฐานของรัชกาลที่9หน้าปากทางเข้าของศูนย์ติดถนนใหญ่เนื่องจากฐานเก่าได้ทรุดโทรมดังภาพที่เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)