การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

6 ก. ย 60 ได้ช่วยกันทำบอร์ดดการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น 

เพื่อเป็นบอร์ด การเรียนรู้ ของวัยรุ่นและชาวบ้านทุกเพศทุกวัยไดศึกษาหาความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)