ครั้งที่ 23 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จากการฝึกงานวิชาชีพในครั้งนี้ก็ได้ลงมือทำการสับตะไคร้เนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ทำการสับไปต้องให้ได้ประมาณ 20 กิโลกรัม คือครั้งนี้ต้องสับใหม่เพราะว่าการช่างของตะใคร้งวดที่แล้วไม่พอเนื่องจากทางคนที่สั่งต้องการตะไคร้แห้ง 20 โล จึงต้องทำการลงมือสับใหม่เพื่อให้ได้ 20 กิโลกรัม ตามคำสั่งของป้าทิพย์  เพื่อที่จะนำไปตากและทำเป็นชาสมุนไพรแล้วก็ทำเป็นตะใคร้ไร่ยุงและส่งขายต่อไปจ้า

( ภาพการฝึกงานในวันนี้ครับ )

#จบการฝึกงานคับโผมมมม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)