ฝึกงานวันที่26

#ฝึกงานวันที่26

ช่วงเช้า
#เปิดงานโครงการ 
#เด็กฝึกงานต้องเรียนรู้ 
เพชรบุรีเข้มแข็ง รักทูล ชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
ชอบงานนี้ ของฟรี ของแจกเต็มเลยจ้า

ช่วงบ่าย

#ออกนอกพื้นที่เจอะไผ่

ได้สอนชาวบ้านและเรียนรู้วิธีการเจอะและการนำไปใช้ประโยชน์ของน้ำค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)