ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่26

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560


พี่ๆในสำนักงานสอนเกี่ยวกับการเขียนขอไปราชการ เพื้อเป็นการเรียนรู้เพื่อ พวกเราจะต้องมาทำงานรับราชกาล

ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ คอช.ต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)