บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่32)วันที่5กันยายน พ.ศ.2560

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ทางคณะนักศึกษาได้ตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวเพื่อไปถวายพระที่วัด บ่อมะกรูด เนื่องจากเป็นวันพระ และเป็นวันสารทลาวและสารทจีน ไปถวายอาหารเช้าและนั่งฟังพระเทศน์ ให้ฟัง มายาจริต และเวลา11.00น ทางคณะนักศึกษาก็ได้เดินทางไปที่วัดบ่อมะกรูดอีกครั้งเพื่อไปถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และได้ทำพิธีแก้ห่อข้าวให้แก่บรรพษุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและในเวลาต่อมา ก็ได้ขึ้นไปฟังพระสวดกรวดน้ำและแยกย้ายกันกลับบ้าน ค่ะ


ทำกับข้าวเพื่อไปถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์


       ฟังพระสวดและถวายภัตตาหาร


                  ฟังพระธรรมเทศน์นา


              ฟังผู้เฒ่าผู้แก่ จำศีลสวด


     ชาวบ้านลงจากศาลาเพื่อมาแก้ห่อข้าว


ชาวบ้านพากันแก้ห่อข้าว แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วที่เจดีย์


ชาวบ้านพากันแก้ห่อข้าวแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่กลางแจ้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)