การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทำในวันสารทลาว ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนได้จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุที่วัดบ่อมะกรูดและในระหว่างที่พระภิกษุไก้ฉันภัตตาหารชาวได้ร่วมกันลงมาทำพิธีแก้ห่อข้าวให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่สถูปเจดีย์ของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละตระกูลหลังจากนั้นก็ขึ้นบนศาลาการเปรียนเพื่อรับฟังพระคุณเจ้าให้ศีลให้พร

พิธีแก้ห่อข้าวของชาวลาวเวียง

วันร่วมญาติ

อาหารคาวหวานพร้อมทั้งน้ำดื่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)