บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 32 วันที่ 5 ก.ย.2560

ในวันนี้ได้ตื่นมาตอนตี5 หุงข้าวเพื่อเตรียมของไปทำบุญที่วัดบ่อมะกรูด เนื่องในวันสารทลาว เวลา06.30 น.ได้ไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดบ่อมะกรูด และในเวลา 11.00น. ก็ได้ไปวัดอีกรอบหนึ่งได้ไปร่วมประเพณี แก้ห่อข้าว ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ก็คือการมาไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด


ไปวัดทำบุญเนื่องในวันสารทลาวห่อข้าวไปทำบุญทำบุญเนื่องในวันสารทลาวของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
ฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อวัดบ่อมะกรูดชาวบ้านนำห่อข้าวมาไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)